Redactie

Esther optimaliseert de kwaliteit van je teksten door deze te redigeren op doel, doelgroep, argumentatie en structuur. Zij let op taal- en stijlgebruik en natuurijk corrigeert ze de type-, taal- en grammaticale fouten. Daarnaast zorgt Esther ervoor dat de tekst een samenhangend geheel vormt. Je ontvangt eerst een voorstel waarna zij in overleg aanpassingen verwerkt. De regie over je tekst blijft bij jou.


Schrijven

Esther schrijft verhalende teksten, blogs en columns. Daarnaast beleeft ze veel plezier aan het “herschrijven” van journalistiek nieuws. Esther plaatst actuele gebeurtenissen in een andere context. Dit verrast en levert een verruimd blikveld op. Deze ludieke en veelal satirische teksten publiceert zij zodanig herkenbaar onder de titel ‘Dit kan niet waar zijn’.