Supporter of Women’s Agency

Bureau HAAS draagt het keurmerk ‘Supporter of Women’s Agency’. Dit betekent: vrouwen spreken met hun eigen stem en handelen hiernaar.

Women’s agency is te vertalen als: handelingsvaardigheid van vrouwen. Bij women’s agency doen vrouwen wat zij echt willen doen, beschikken ze over de capaciteit individuele keuzes te maken én handelen ze hiernaar. 

Hiervoor zijn vaardigheden nodig. Vaardigheden waarmee vrouwen zich verrijken met zelfkennis, hun emancipatoire potenties uitbreiden, en zij zichzelf definiëren in hun eigen termen en handelen in overeenstemming met hoe zij hun eigen identiteit begrijpen —  kortom, het gaat over de vaardigheid te spreken en te handelen vanuit een eigen stem.

Vanuit dit keurmerk draagt Bureau HAAS de volgende twee organisaties een warm hart toe:

 

womeninc.logo WOMEN Inc.          IWDInternational Women’s Day